وندورلیست های ثبت شده

تاریخ ثبت کد ثبت نام شرکت ردیف
1391 7455 نفت فلات قاره 1
1391 11483 شرکت مهندسی ساختمانی صنایع نفت(اویک) 2
1393 قرار گرفته است شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر 3
1393 قرار گرفته است شرکت اتم استروی اکسپورت (روسیه) 4
1393 قرار گرفته است شرکت تعمیرات و پشتیبانی از نیروگاه های اتمی 5
1391 قرار گرفته است شرکت کالای الکتریک 6
1395 قرار گرفته است شرکت کالای پتروشیمی 7
1394 قرار گرفته است شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 8
1392 قرار گرفته است پالایش نفت اصفهان 9
1392 قرار گرفته است پالایش نفت بندر عاس 10
1392 قرار گرفته است پالایش نفت لاوان 11
1394 1391-71325 پالایش نفت آبادان 12
1393 قرار گرفته است پالایش گاز فجر جم 13
1393 17067 پالایش گاز بید بلند 14
1393 1041 پالایش گاز ایلام 15
1393 قرار گرفته است پالایش گاز سرخون و قشم 16
1393 6827 پالایش گاز شهید هاشمی نژاد 17
1393 قرار گرفته است پتروشیمی مسجد سلیمان 18
1393 قرار گرفته است پتروشیمی بوشهر 19
1392 قرار گرفته است پتروشیمی امیر کبیر 20
1393 2362 پتروشیمی کرمانشاه 21
1393 قرار گرفته است پتروشیمی آبادان 22
1393 892124 پتروشیمی اصفهان 23
1393 قرار گرفته است پتروشیمی ارومیه 24
1392 910552 پتروشیمی خراسان 25
1393 قرار گرفته است پتروشیمی مبین 26
1393 قرار گرفته است پتروشیمی تندگویان 27
1393 قرار گرفته است پتروشیمی شازند 28
1393 509 پتروشیمی لاله 29
1393 قرار گرفته است پتروشیمی بیستون 30
1393 قرار گرفته است پتروشیمی اروند 31
1393 قرار گرفته است پتروشیمی مارون 32
1393 قرار گرفته است شرکت یهره برداری نفت و گاز غرب 33
1393 قرار گرفته است شرکت یهره برداری نفت و گاز شرق 34
1393 قرار گرفته است صنایع دریایی شهید تمجیدی 35
1391 قرار گرفته است بهره برداری راه آهن شهری و حومه 36

اطلاعات تماس با شرکت

نشانی : شهرک قدس(غرب)، بلوار فرحزادی، ايوانک، فلامک شمالی، خيابان 23، پلاک 8، کد پستی : 1665613315
تلفن دفتر مركزی:22508876-021

نمابر دفتر مركزی:22521968-021

Email: finrotak.co@gmail.com

اطلاعات تماس با کارخانه

نشانی : جاجرود، شهرک صنعتی خرمدشت، خیابان 20 متری غربی، كوچه ششم غربی، پلاک 133