ری تیوب (تعویض تیوب ) مبدل

تعویض لوله های پوسیده و سوراخ شده انواع مبدل های حرارتی فرایندی است که نیازمند مهارت بالا است.

تیم تخصصی شرکت فین روتاک صنعت دارای بهترین تعمیرکاران و متخصصان حوضه صنعت نفت و گاز است و میتواند به بهترین نحو اقدام به تعویض  و ری تیوب لوله های مبدل های حرارتی نماید.

که در این حوضه میتوان به انجام عملیات تعویض ۶۰۰۰ شاخه لوله های کندانسور نیروگاه اهواز و بخار بندر عباس اشاره نمود.