سلام ، به سایت شرکتی فین روتاک خوش آمدید.

پروژه ها

شركت نفت فلات قاره كيش

شركت نفت فلات قاره كيش

شرکت اتم استروی اکسپورت(روسیه)

شرکت اتم استروی اکسپورت(روسیه)

شركت پالايش نفت اصفهان

شركت پالايش نفت اصفهان

تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

نيروگاه غديريزد

نيروگاه غديريزد

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (صنايع مهام خراسان)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (صنايع مهام خراسان)