پروژه ها

طراحی و ساخت مبدل پوسته لوله پالایشگاه نفت تهران

شرکت پالایشگاه نفت اصفهان

تولید و تامین ۵۰۰۰ شاخه فین تیوب اکسترود

شست و شو و رسوب برداری از کولر هوایی عسلویه

شست و شو و رسوب برداری از سطح خارجی تیوب باندل کولر هوایی پالایشگاه پارس جنوبی

ساخت 2 دستگاه کندانسور شرکت کاله آمل

تولید 2000 شاخه فین تیوب اکسترود

کارفرما : شرکت رویان تجهیز جم

تولید 1000 شاخه فین تیوب اسپیرال

کارفرما : شرکت سولیکو کاله آمل

رسوب برداری و شست و شو مبدل و کندانسور های نیروگاه برق هرمزگان (بندرعباس)

رسوب برداری و شست و شو کندانسور های نیروگاه رامین اهواز

تولید 2000 شاخه فین تیوب اکسترود پالایشگاه نفت بهران

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر